Sinterklaas intocht Sporten op het smileyveld. Speel je mee? Voetballen op het Cruyff court. Wijkbijeenkomsten Wensen uit de wijk. Wijkcentrum Stroinkslanden De natuur dichtbij.

Sinterklaas intocht

Sporten op het smileyveld.

Speel je mee?

Voetballen op het Cruyff court.

Wijkbijeenkomsten

Wensen uit de wijk.

Wijkcentrum Stroinkslanden

De natuur dichtbij.

Sportaal praat gebruikers bij over onderzoek scenario’s nieuwbouw zwembaden 

Sportaal praat gebruikers bij over onderzoek scenario’s nieuwbouw zwembaden
 

Sportaal en de gemeente Enschede nodigen gebruikers van zwembaden voor de tweede keer uit om bij te praten over de mogelijke scenario’s voor de nieuwbouw van zwembaden. Dat gebeurt op woensdag 11 maart om 19.30 uur. 

Na de gebruikersbijeenkomst van 12 februari in het Aquadrome waar gebruikers hun inbreng hebben meegegeven op drie scenario’s is begonnen met de uitwerking. Op 11 maart licht Sportaal de scenario’s verder toe en wordt in beeld gebracht welk effect de keuze voor een scenario heeft op een aantal vastgestelde criteria zoals bijvoorbeeld financiën, voldoende zwemwater, duurzaamheid, etc. 

Ook wordt ingegaan op de planning en de stappen die de komende periode gezet worden. Eind maart is het onderzoek afgerond. De gemeente Enschede heeft Sportaal gevraagd half april de eindrapportage aan te leveren. Op haar beurt kan het college hiermee invulling geven aan de aangenomen motie van de gemeenteraad, waarin het college gevraagd wordt uiterlijk in mei met een voorstel naar de raad te komen waarbinnen voldoende zwemwater in Enschede wordt gegarandeerd. 

Gebruikers die de bijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich t/m zondag 8 maart aanmelden via de website van Sportaal: www.sportaal.nl/zwembadvisie. De locatie van de gebruikersbijeenkomst wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en is maandag 9 maart bekend. Belangstellenden worden hierover geïnformeerd.

Het afgelopen jaar is veel gesproken over de toekomst van de zwembaden in Enschede. Eén ding is het afgelopen jaar duidelijk geworden. De huidige accommodaties zijn te sterk verouderd waardoor nieuwbouw noodzakelijk is en de raad wil de garantie dat er voldoende zwemwater is om aan de behoefte voor leszwemmen, verenigingen en doelgroepen te voldoen. Daarnaast moet onderzocht worden of en in welke mate recreatief zwemmen alsnog kan worden aangeboden. 

---------------------------------

EINDE PERSBERICHT

04.jpg
dec-2010-5.jpg
IMG_2559.jpg
IMG_5001.jpg
IMG_6126.jpg
Schaatsen-Reerinklanden001.jpg
smiley.jpg
wilde-bosuilen-vliegen-uit-12-04-2010-8-.jpg